Cruiservaarders


Welkom op de website van de vereniging Cruiservaarders!

 
 

In 2004 werd door Interboat met de bouw van het type Intercruiser gestart met de 34’-er, waarna al snel de 29’ volgde en zo waren er eind 2006 al 30 schepen van het type IC29 gebouwd en besteld. Al deze eigenaren werden aangeschreven met de vraag of er belangstelling was voor het oprichten van een vereniging. De reacties waren positief en zo ontstonden de plannen voor de oprichting van De Cruiservaarders. Later, sommige nog vóór de officiële oprichting van de vereniging, werden ook de eigenaren van de andere types van de Intercruiser (27’, 28′, 31′, 32′ en 34′) benaderd.

Onze eerste ledenvergadering en maritieme bijeenkomst vond plaats op zaterdag 9 juni 2007 in de Jachthaven “’t Huizerhoofd” te Huizen waaraan door 17 schepen met 48 opvarenden werd deelgenomen.

Het doel van de vereniging is de onderlinge band tussen de leden en de relatie met de werf te bevorderen door middel van:

  • Het jaarlijks organiseren van minimaal één bijeenkomst met onze boten,
  • Een bijeenkomst in het voorjaar in combinatie met de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een diner,
  • Het organiseren van activiteiten van allerlei aard die de kennis van de boot en het vaarplezier ten goede komen,
  • Een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de Intercruisers,
  • Het verzorgen van een informatieve en actieve website en (besloten) Facebook groep,
  • Het uitgeven van een digitale periodieke Nieuwsbrief.

Onze vereniging telt momenteel ca. 70 leden en heeft een gekozen bestuur. Aan het lidmaatschap is een (geringe) contributie verbonden.

Als u een Intercruiser (of Intender 950 Cabin) vaart, verwelkomen wij u graag als lid van onze vereniging. U kunt daarvoor op de knop “lid worden” klikken, zie de knop bovenaan de website. U ontvangt dan per e-mail ons aanmeldingsformulier wat u kunt retourneren aan onze secretaris.

Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten op een van onze activiteiten!